Prästskogsstugan

Området hyser en barrblandskog där inslaget av grova och höga träd är ovanligt stort. Högsta värdet ligger i dess orörda karaktär med goda möjligheter att utvecklas mot urskog. I reservatet finns en gammal huggarkoja. Den är tyvärr igenbommad och man kan inte komma in i den.

Beskrivning

The area has a mixed coniferous forest where the element of coarse and tall trees are unusually large. The highest value lies in its unspoilt character with good opportunities to develop the primeval forests. The reserve has an old chopcabin. It is unfortunately closed so you can not get into it.

Fakta

  • Sommar