Flera olika tavlor.

Perjonsgården

  • Telefon: 0241-221 19
  • Besöksadress: Hagvägen 144, 785 44 Dala-Floda
  • Öppettider: Öppet enligt överenskommelse.

Stiftelsen Per-Hilding Perjons visar konstnärens arbete under sin livstid i hemmiljö i byn Hagen.

Boka

Beskrivning

Ett levande museum för en sällsynt mångskiftande produktion.

Per-Hilding var en av få konstnärer som lyckades försörja sig och sin familj på sin konst. Trots att hans verk under åren blev vida spridda, finns många tavlor kvar i Perjonsstiftelsen. Tavlor som Per-Hilding under sin sista tid i livet, själv hjälpte till att välja ut.

Tack vare stiftelsen, lever Per-Hilding anda i allra högsta grad kvar på Perjonsgården i Dala-Floda. Väggarna på gården, såväl inomhus som utomhus, är klädda av tavlor som förmedlar många känslor och tankar.

En av de saker som kanske mest kännetecknar Per-Hilding arbete är den oerhörda mångsidighet som präglar konstverken. Från mycket verklighetstrogna natur- och människoporträtt, till tavlor som förmedlar djupa känslor, samtidigt som de lämnar mycket över till betraktarens egna funderingar.

En annan del av Per-Hildings mångfald, är de skrivna verk som finns på Perjonsgården. Många dikter och kompendier berättar om de djupa tankar och den breda kunskap som Per-Hilding hade.

Vägbeskrivning

Sväng av väg E16 vid kyrkan i Dala-Floda. Fortsätt över bron, håll vänster och fortsätt längs byvägen mot Hagen. Gården ligger på höger sida, se skylt vid vägen.