Kanot Avesta

Paddla i Avesta


Från Näs till Tyttbo är en kanotled som följer Dalälvens sträckning från Näs kraftstation till Stadarna, Tyttbo, där man kan fortsätta ut över Färnebofjärden och vidare ut till havet vid Älvkarleby.


Loading