Gärdsgård och infotavla på sommaräng

Pålsbo Hage

Vid Pålsbo Hage har slåtterängarna och betesmarkerna aldrig plöjts eller handelsgödslats vilket har skapat en helt naturlig och väldigt artrik miljö.

Beskrivning

Platsen har fortfarande flera växtarter som idag faktiskt håller på att försvinna och i hagen växer fortfarande arter som slåtterfibbla, darrgräs, blåsuga och låsbräken. Här kan själen finna ro, långt borta från den moderna människans jäkt och städernas brus!