Stenbrott sommartid.

Östbjörka naturreservat

Kalkberget vid Östbjörka naturreservat är uppbyggt av kalksten som bildats av koralldjur i det hav som täckte Siljansbygden för drygt 400 miljoner år sedan. Här finns lummig granskog som är rik på blommande örter, kalktallskog på höjderna och i sluttningen rester av kalkugnar som användes för att tillverka cement av kalken.

Boka

Beskrivning

Geologi
Spåren av meteoritnedslaget kan du studera i kalkbrottet i östra delen av reservatet. Här kan du se vertikala kalkstenslager av olika härkomst och ett tjockt lager av impakt breccia. Vid Östbjörka finns också landformer och jordarter som beskriver utvecklingen av landskapet från senaste inlandsisen.

Smältvatten från inlandsisen har bildat en ravin i kalkstenen. Den här smältvattenrännan är en del av dräneringssystem för smältvatten från den senaste inlandsisens avsmältning. Det här dräneringssystemet syns som ett stort antal rännor vilka sammanstrålar till ett gemensamt dräneringsstråk vid Östbjörka.

Smältvattendräneringen har till stor del troligen skett under isen. Där Gryssbäcken går idag har smältvattnet först runnit i ett bredare stråk (100 m bred och 10 m djup ränna) och inte avsatt något material. Längre ner har isälvsand börjat avsättas och här befinner man sig troligen nu utanför iskanten.

Ett mindre delta med ett strandhak finns i dalgångens förlängning. Strandhaket representerar Högsta kustlinjens nivå på 208 m ö.h. Ovanpå deltaplanet har i ett senare skede men kort efter isavsmältning flygsand avsatts och det har även bildats en sanddyn. Det ursprungliga deltat har till stor del eroderats bort av senare vattenflöden eftersom landhöjning gjort att erosionsbasen succesivt sänkts.

Vägbeskrivning

Åk norrut från Rättvik på Backavägen. När vägen delar på sig håll till höger mot Östbjörka. Sväng till höger in på Mårtens Gatu och fortsätt tills du kan svänga till höger in på Masbodvägen. Fortsätt längs vägen till naturreservatet.