CBIS 896090

Östbjörka Kalkstensravin

Naturreservat. Kalkberggrund med rik och speciell flora med bl.a. flera ovanliga ormbunksarter och gott om lundväxter.

Information

Inom området finns också flera kalkugnar som användes av bönderna förr i tiden vid kalkbränning.
Genom reservatet löper en dalgång utmejslad i kalkberget.