Skans.jpg

Orsa Skans

Rester av en försvarsanläggning byggd på 1600-talet.