CBIS 1161515

Orsa Skans

Rester av en försvarsanläggning byggd på 1600-talet.