CBIS 5991831

Orsa kyrka

Av medeltida ursprung. Rester av en 1200-tals kyrka finns bevarade. Golv av orsasandsten, triumfkrusifix. Gudstjänster på söndagar.

Beskrivning

På trettonhundratalet utvidgades kyrkan till sin nuvarande bredd och på 1400-talet byggdes den ut ytterligare. Kyrkan hade under medeltiden inget torn, men de båda gavlarna reste sig 6,6 meter högre än den nuvarande kyrkan. Tornet uppfördes 1853.
Det finns även ett tornmuseum.
Vid kyrkan finns en sten, rest 1961 till minne av Orsa Kompanis uppställningsplats vid sockenstugan som förstördes vid branden 1901. Orsa Kyrka är öppen alla dagar kl 09.00-15.00. Under sommaren finns möjlighet till en egen, rolig rundvandring för små och stora i kyrkan med "Jakten på kyrkråttorna". Församlingshemmet har öppet alla helgfria vardagar kl 08.00-15.00. Vecka 29-32 öppet kl 08.00-12.00.

Fakta

  • Kyrkligt