CBIS 284366

Offerkällan

Strax intill den gamla kapelltomten ligger den nyrenoverade offerkällan. Mycket tyder på att denna plats kan ha varit en gammal offerlund under förhistorisk tid. Det sägs att källan aldrig sinar på sommaren och att den aldrig fryser vintertid.