Ett litet vattenfall i skogen

Norra Trollegrav

Naturreservat och Natura 2000. Ett naturreservat långt inne i den älvdalska vildmarken.

Boka

Beskrivning

Belägen i norra delen av Älvdalens skjutfält består det här området av en dalgång i granskog med blandade inslag av tall och lövskog. Själva trollegraven är en djup dalgång med vattenfall och är en utvidgning av Rotälven, som skyddas av branta stränder i naturskön miljö.

Skogen har en urskogsprägel, här finns träd som är upp till 250 år gamla men betydligt många av dem är yngre. Här växer även den giftiga varglaven, som förr användes tillsammans med krossat glas, för att åtla in och döda vargar. Det finns många olika lisvmiljöer för djur och växter i skogslandskapet och följer man dem nedströms kommer man tillslut till Rotälvens vattenfall. Berggrunden i området i den västra delen består av Bredvallsporfyr och i östra delen av Granit av Garbergstyp.

Det finns en markerad vandringsled som leder från skogsbilvägen i söder till Norra Trollegrav, den går längs Rotälvens östra sida och in i reservatet, vid Härjedalsgränsen finns en bro som leder över Rotälven och in i den västra delen av reservatet.

På den södra sidan om skogsbilvägen där stigen mot reservatet börjar finnes en slogbod med torrdass.
OBS! Krävande vandring. Se detaljerad information under Öster Trollgrav - Vandringsled.

Bra att veta

  • Sommar