Fågel mitt i bilden med gräsbevuxen mark och vatten omkring. natur omkring bland annat vatten,

Norra Transtrandsfjällen

Norra Transtrandsfjällen har varit känt och utnyttjat som friluftsområde under lång tid. Det ligger i direkt anslutning till flera stora fjällturistanläggningar.

Beskrivning

Nu skyddas området för att man ska kunna fortsätta nyttja det för friluftsliv, men framför allt för dess naturvärden.
Naturreservatet består av flera rundade fjälltoppar, där de största är Stor-Närfjället, Synddalskläppen, Östra Granfjället och Öjskogsfjället. Topparna består av kalfjäll, men reservatet inbegriper även de skogsklädda branterna nedanför kalfjället. Det är där som de största naturvärdena finns.

Fakta

  • Sommar
  • Vinter