Sommarblid kapell

Nornäs Kapell

Det yngsta kapellet i församlingen.

Boka

Beskrivning

År 1889 avsattes en begravningsplats i Nornäs. Sålunda skriver prosten C. W. Söderström i sin krönikebok:

"Vid Nornäs i Finnmarken anordnades i denna sommaren en under egoindelningen undantagen tomt till begrafningsplats, den är belägen nära sjön Noran mellan Östra och Vestra Nornäs. – Invigningen förrättades av Kyrkoh. Söderström med betraktelse öfver 1 Kor. 15:42, 43... Den enkla akten i förening med stillheten i naturen och platsens vackra läge gjorde ett gripande intryck på de deltagande."

På 1940-talet byggdes ett bisättningshus nedanför kyrkogården. År 1957 besökte biskop Cullberg Nornäs och han insåg att där behövdes ett bättre bisättningshus eller kapell. Ett kapell hade länge varit bybornas önskan, och år 1953 utsågs en kommitté som infordrade ritningar och kostnadsberäkning på ett kapell. Ett förslag av arkitekt Ernst Auby från Stockholm antogs. Kapellet i Nornäs byggdes sommaren 1965 och invigdes den 18 september samma år av biskop Sven Silén.

Klockan i stapeln har skänkts av fil. kand. Torsten Palmqvist från Göteborg. Hans hustru var bördig från Nornäs och hennes önskan var att få vila på denna kyrkogård och till minne av henne skänkte Palmqvist denna klocka, som bär namnet "Karinklockan".

Orgeln i kapellet har byggts av Gunnar Carlsson från Borlänge. Mattorna i kapellet samt en brudkrona i silver har skänkts av Nornäs syförening.

Kapellet har öppet året runt.