CBIS 289995
Visa på karta

Vasaloppsspåret

Skyddet av spåret är till för att trygga Vasaloppets framtid. Vasaloppsspårets sträckning är huvudsakligen förlagd till skogs- och myrmark på höjdplanet mellan Öster- och Västerdalälvarna. Spårsträckningen inom skogsmark omfattar ca 44 km och längs myrmark ca 26 km.

Information

Spåret passerar åtta fäbodar och tre byar där spåret går över åker- och ängsmark.