CBIS 268745
Visa på karta

Tjärfabriken vid Lillån

Tjärbränning och kolning hade under tidigare århundraden mycket stor betydelse för Sveriges ekonomi. Torrskog och vindfällen lämpliga för tillverkning av träkol och tjära förekom rikligt i markena förr i tiden.

Information

Trätjära användes mycket på gårdarna, bl a till smörjning av kärrhjul, impregnering av spåntak, kördon och redskap. Även hästhovar och människofötter kunde behöva tjärstrykas. Hade man fått ett sår anvädes tjära ofta som salva. En bit in på 1900-talet - under första världskriget - ökade efterfrågan på kol och trätjära. Vid Lillån nordost om Vintjärn uppförde Aktiebolaget Svärdsjötjära en tjärfabrik och en damm.

Fabriken var byggd enligt det s. k. Lingobosystemet och innehöll tre ugnar. I början av 1930-talet monterades den ner och flyttades till Ovansjö kornopark vid Kungsberg i Gästrikland. Orsaken var brist på stubbar och dålig vattentillgång i Lillån. Idag syns inte mycket av resterna efter den ursprungliga anläggningen. Endast en hög kulle minner om var tjärfabriken en gång låg, men dammar finns kvar och platsen vid Lillån är naturskön och väl värd en utflykt.