CBIS 4851349

Strömsholms kanal

Strömsholms kanal följer Kolbäcksåns vattensystem genom Sveriges äldsta bruksbygd i ett omväxlande och naturskönt landskap. Kanalen, som är Sveriges näst äldsta, passerar genom 14 sjöar.

Information

Den 110 km långa farleden sträcker sig från Smedjebacken i norr till Strömsholm i söder.

De grävda kanalsträckorna är sammanlagt bara 12 km, men med hela 26 slussar och en total stighöjd på 100 m. Slussarna är således jämförelsevis höga och stigningen Sveriges största.

Externa länkar och dokument

http://www.ekomuseum.se