CBIS 4851349

Strömsholms kanal

  • Website: http://www.stromsholmskanal.se
  • Kontaktperson: Strömsholms kanal på tel 0220-100 11, lokalt Smedjebackens hamnkontor tel 0240-66 01 99
  • Email: [email protected]
  • Visiting address: Strömsholms kanal Postal Address: 777 90 Smedjebacken

Strömsholms kanal följer Kolbäcksåns vattensystem genom Sveriges äldsta bruksbygd i ett omväxlande och naturskönt landskap. Kanalen, som är Sveriges näst äldsta, passerar genom 14 sjöar.

Information

Den 110 km långa farleden sträcker sig från Smedjebacken i norr till Strömsholm i söder.

De grävda kanalsträckorna är sammanlagt bara 12 km, men med hela 26 slussar och en total stighöjd på 100 m. Slussarna är således jämförelsevis höga och stigningen Sveriges största.

Externa länkar och dokument

http://www.ekomuseum.se