CBIS 1293441
Visa på karta

Rensjön

Rensjöns naturreservat är ett 691 hektar stort skogsreservat.

Information

Berggrunden som är i huvudsak porfyr, ger bördiga förhållanden med mycket grov skog och en rik markflora.
Reservatet, som kan karaktäriseras som ett urskogsområde, omfattar Rensjön samt berget Krokfljotbliket väster om Trängsletdammen. En skogsbilväg leder genom reservatet från norr till söder med berget i väster och de flackare delarna med sjön i öster. Diabasstråket längs vägen påverkar floran och flera ovanliga växter bl.a. kransrams växer vid bäckar och frodigare partier. I svackor och dalgångar finns det extremt virkesrika grankälar, åldern uppskattas till cirka 300 år, enstaka tallar är dock äldre än 500 år!
Det ursprungliga reservatet som avsattes redan 1937 omfattar området öster om vägen. Skogen där kan karaktäriseras som ren urskog, eftersom spår efter avverkningar helt saknas. Detsamma gäller för berget Krokfljotbliket, vars hjässa en gång varit helt skoglöst, men nu täcks av en ung tallskog. Ordet blikk eller bleck betyder just skoglöst berg. Fljot betyder myr som inte slås. Den enda kulturpåverkade delen i området ligger väster om skogsbilvägen, där uttag av torrträd och grovtall skedde på 20-talet.

Faciliteter och service

  • Sommar