CBIS 1293432
Visa på karta

Piltlokarna

Området är ett så kallad myrskogsmosaik kring sjöarna Nörder-och Söder Piltlok med blandad ålder på skogen.

Information

Det finns rikligt med gamla, grova och döda träd, som många hotade insekter, svampar och lavar är beroende av.
Reservatet omfattar 104 hektar, vara 74 hektar är produktiv skogsmark. Området består delvis av ren tallskog och delvis barrblandskog. Även om det finns spår av forna tiders avverkningar visar skogen höga urskogsvärden. Skogen har blandad ålder, de äldsta träden är kring 400 år gamla. Många träd har också spår av forna skogsbränder.
Två tjärnar, Nörder och Södra Piltlok ligger centralt i reservatet, och de binds samman genom Piltloksbäcken, som rinner norrut. Berggrunden består av porfyr, täckt av ett mäktigt moränlager. Mellan tjärnarna finns moränryggar av rogenmoräntyp.

Faciliteter och service

  • Sommar