CBIS 1295750
Visa på karta

Mångsbodarna

Naturreservat i Älvdal's området.

Information

Namnet Mångsbodarna kommer från familjen Mångs ägande av fäbodar i området. Själva naturreservatet ligger kring Kvarnbäckens gamla vattenkraftsanläggning. Här finns 12 skvaltkvarnar, ett sågverk och ett hyvelhus. Skogen av gran, sälg och björk skiljer sig från sin näromgivande tallhed.

Inom reservatet är det inte tillåtet att...
- elda,
- framföra motordrivet fordon annat än på befintlig väg,
- bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, samt att skada vegetationen i övrigt t.ex. genom att gräva upp blommor, gräs, mossor eller lavar.

Faciliteter och service

  • Sommar