CBIS 1296170
Visa på karta

Kyrkhärbret

Sveriges 3.e äldsta timmerbyggnad.

Information

Tiondehärbret på prästgårdstunet söder om kyrkan är daterat till år 1285 genom s.k. dendrokronologisk metod. Runt dörrpartierna kan man se ornamentik från tidig medeltid och på timmerväggarna finns även några dalrunor inristade. I byggnaden samlades och förvarades den tiondel av bondens årliga skörd som utgjorde prästens lön.

Faciliteter och service

  • Sommar
  • Vinter