CBIS 1293367
Visa på karta

Krokfljot

Ett spännande naturreservat som består av en blandning av skog och myrar.

Information

Naturreservatet består av en blandning mellan skog och myrar. Här finns ett stort antal riktigt gamla myrtallar. På de mer torra kullarna inom området finns en intressant gammeltallskog. Här syns många spår efter tidigare skogsbränder. Gränsen mellan denna tallskog är ofta mycket skarp i kontrast till sumptallskogen i områdets blötare delar. Dessa kullars tallskog ser ut som en klassisk urskog med liggande och stående döda träd och gamla krokiga tallar. Även utanför avgränsningen finns rester av tallurskog. Myrmarkerna är tyvärr starkt påverkade av tidigare dikningar.

Faciliteter och service

  • Sommar