CBIS 1293612
Visa på karta

Korvhäden

Torrt och vått omvartannat finner du här. I tallskogen kan du hitta spår efter bränder och tallar som har flera hundra år på nacken - eller på stammen kanske man ska säga?

Information

Från torrt till mycket blött. Från vägen ser det här reservatet mest ut att bestå av tallskog på torr och mager mark. Men ju längre västerut man tar sig i området, desto blötare blir det och inslag av andra trädslag blir fler. På sina håll växer tätare partier med gran och på något ställe även björk som förmodligen vuxit upp efter en brand.
Branden har härjat här På några ställen kan man hitta tallar som är flera hundra år gamla. På vissa av träden syns spår efter bränder, så kallade brandljud. En del brända stubbar och torrakor finns här och var.Döda träd gynnar hackspettar.

I de fuktigare östra sluttningarna finns det insprängda myrar, små bäckstråk och partier med sumpskog. I områden med mer gran har en del av dessa trillat omkull och ligger ner som lågor. Rikedomen på gamla träd och döda, stående träd, så kallade torrakor, ger förutsättningar för många av skogens djur och växter som gynnas av att dessa finns. Till exempel har flera olika hackspettsarter, ugglor och lavskrika synts här. De solbelysta tallmiljöerna längs bäckar och myrholmar är rika insektsmiljöer.

Faciliteter och service

  • Sommar