CBIS 3228352
Visa på karta

Gruvlaven i Intrånget

  • Mobilnummer: 46 070-366 25 85
  • Visiting address: Intrånget Postal Address: 776 98 Garpenberg

Nordeuropas högsta trälave, 25 meter hög, byggd 1912. Gruvans djup vid schaktet är 487 meter. Järnmalmen som bröts bestod av magnetit med kontinuerlig brytning från 1300-talet till 1969.

Information

Nyckelinformation: Följ instruktionerna som står på dörren.