Faciliteter och service

  • Accessible Parking
  • Hearing loop
  • WC facilities for disabled
  • Framkomlighet för synskadade