CBIS 268734
Visa på karta

Björnås Fångstgropar

På flera olika platser i kommunen kan man studera lämningar av ett jaktsätt med mycket gamla anor. Det har sin upprinnelse redan på stenåldern, då människorna var helt hänvisade till att söka sin föda genom att jaga.

Information

Men att fånga de vilda djuren var inte så enkelt när effektiva vapen ännu inte var uppfunna. Istället grävde man med sina händer, med en avbruten trädgren eller med en lämplig sten en grop i marken och täckte över den med kvistar, gräs och löv. Så skrämdes eller lockades djuren till gropen, där de lätt kunde dödas.

Björnås är ett av de ställen där man kan studera hur en fångstgrop kunde se ut. Här ligger ett femtontal gropar, ganska väl bevarade. Sin koniska form har de fått genom att de fångade djuren krafsat längs kanterna för att försöka ta sig upp, Hur gamla just dessa gropar är vet man inte, dock är de inte från stenåldern. Fångstgropsystemet tillhör landets sydligaste utbredningområde och har förmodlingen använts i olika etapper genom århundradena. Metoden med gropar har också använts för att fånga rovdjur. I denna form fortlevde fångstgropen i vissa delar av landet långt in på 1800-talet. Sedan 1864 är dock detta jaktsätt förbjudet i Sverige.