Solnedgång över fjället.

Nipfjället

Nipfjället är ett långsträckt fjäll vars högsta topp är "Molnet" på 1191 meter. Tillsammans med Städjan bildar de naturreservat som sträcker sig över Fjätervålen i öster och norrut mot Klutsjövålen. Mellan Nipfjället och Klutsjövålen finns ett vidsträckt vildmarksområde med myrar, sjöar och stora skogar.

Boka

Beskrivning

Berggrunden i området utgörs av kvartsit. Bland de geomorfologiska formerna finns flera av stort intresse. Slukåsarna på Fjätervåla är länets största och har beskrivits i olika vetenskapliga sammanhang. Mellan Fjätervåla och Städjan finns ett vackert område med Rogenmorän.
Vegetationen domineras på fjällen av ris- och lavhedar. Även nedanför fjällen är den typen vanligast. På Städjans västsluttning finns en frodig granskog som bitvis är urskog. Norr om fjällmassivet och Stora Harundsjön finns områden med urskog i form av glesa tallskogar där inga spår av avverkningar finns.

De två större sjöarna Burusjön och Stora Harundsjön är omtyckta fiskevatten för ädelfisk. I området finns flera vägar, bl.a. en upp på fjällhedarna söder om Nipfjället. Den är flitigt utnyttjad av besökare. I reservatet finns flera leder och raststugor.

Glöm inte karta och kompass.

Fakta

  • Barn & Familj
  • Sommar

Vägbeskrivning

Följ RV 70 genom Idre By, ca 100 meter efter Ica sväng höger mot Nipfjället. Åk ca 15 km upp till Nipfjällets nedersta parkering vid Nipstugan, härifrån går den vidare ca 3 km upp till Nipfjälls parkeringen. Grusvägen är Sveriges högst belägna väg och slutar vid en liten vändplan, på vägen har du Trollvägen. Från Nipfjälls parkeringen finns promenadstråk på 3,5 km upp till Molnet.