Trolldalen

Naturreservatet Trolldalen

Naturreservat i en djup dalgång som varit ett tillflöde till Västerdalälven under istiden.

Beskrivning

Reservatet avsattes 1978, främst för att bevara den, ur morfologiskt hänseende, värdefulla dalgången samt den rika floran i området. Några av de rara växter som kan hittas i Trolldalen är vårört, dvärghäxört, hasselbrodd och snölav. Här finns märkta vandringsleder, rastplatser och slogbodar att vila sig vid.

Ta med familjen ut på troll-letning! I naturreservatet möts onekligen naturens och sagans värld. Förmodligen får du inte se några troll, de är skygga både för dagsljus och människor, men att de har sin hemvist här känns ändå inte som en omöjlig tanke. Gå in i någon av de gamla ängsladorna, här finns bra dokumentation som lär dig mer om växtlighet i reservatet och de spännande sägner som naturen inspirerat till. En vandringsled i reservatet passerar Trollbäcken och i den östra bergsbranten finns ett stenvalv som går under namnet Trollkyrkan och lite högre upp finns "Ättestupan".

I reservatet är det inte tillåtet att...

- göra upp eld annat än på särskilt anvisade platser,
- uppställa hus- eller släpvagn,
- tälta,
- beträda valvet vid Trollkyrkan,
- medföra ej kopplad hund,
- plocka blommor, gräs, mossor och lavar,
- anordna orienteringskontroller,
- framför motordrivet fordon,
- rida.

Fakta

  • Vinter
  • Barn & Familj
  • Höstlov
  • Sportlov
  • Sommar

Vägbeskrivning

Björka ca 6 km SV Djurås. Skyltat från vägen mellan Arvslindan och Mockfjärd.

Från Djurås centrum:
Åk mot Mockfjärd, ta vänster i rondellen vid Dalviks kvarn, åk ca 2,8 km tills du kommer till en T-korsning. Ta höger och åk tills du kommer in i Björka, håll utkik efter en skylt på höger sida.

Från Mockfjärd:
Åk över Bröttjärna mot Borlänge, efter 7-8 km är du i Björka, Efter branddammen i Björka åker du ett par hundra meter. Parkering finns på höger sida, mitt emot skyltning till Trolldalen (vänster sida)