100_3862.JPG

Naturreservat - Siljansbygden

I Siljanskommunerna finns ett flertal naturreservat - många är tätortsnära och andra är stora naturskogsreservat och ligger längre bort från vägar. Mer information finns på turistbyråerna.

Beskrivning

I Leksands kommun finns 26 naturreservat, i Rättvik finns för närvarande 19 naturreservat och Mora har 21 naturreservat av olika karaktär och storlek och i Orsa finns 11 naturreservat.