CBIS 2540920
Visa på karta

Naturreservat - Krokbäcken

I nordligaste delen av Avesta kommun ringlar Krokbäcken sig fram genom en dalsänka. Bäcken och dess omgivningar hyser områdets högsta naturvärden, med en stor tillgång av gamla träd och död ved.

Information

Fakta:
Bildades: 2011
Storlek: 75 ha
Kommun: Avesta
Läge: Reservatet ligger sju km nordväst om Horndal

Foto: Per Gustavsson, Länsstyrelsen Dalarna