CBIS 6597525

Naturreservat i Gagnef

Gagnefs Kommun har många naturreservat med varierande karaktär.

Information

I Gagnefs kommun finns 14 kommunala naturreservat, som bildats av miljö- och byggnadsnämnden och förvaltas av Naturvårdsfonden.

Därtill finns 9 naturreservat som är bestämda av Länsstyrelsen.