CBIS 6160003

Nattsångarvandring på Naturnatta

Lyssna på nattsjungande fåglar vid Limsjön. Ta med myggstift och varma kläder. Arr Leksands fågelklubb, Naturskyddföreningen, Studiefrämjandet

Information

Samling Norsbro. Samarrangemang med Naturskyddsföreningen.