Stubbe med mossa.

Närsberget

När du vandrar i Närsbergets naturreservat befinner du dig i en mycket artrik skog. Trots att reservatet endast är 63 ha stort och bara några hundra meter brett finns här en stor variationsrikedom bland träden. I de fuktigare partierna växer granskog och mindre stråk med lövskog. Tallskog breder ut sig på ljusa, torra tallryggar.

Boka

Beskrivning

Reservatet ligger i en småkuperad bergssluttning med fukthål, moränknölar och storblockiga partier. Här finns många skrymslen och vrår som nyttjas av olika arter. Några av dessa är rosenticka, asphättemossa, lunglav, stuplav, grönpyrola och nattviol.

En liten skogsbäck, Orslan sneddar genom reservatet och i den norra delen ligger Nastutjärn. Här finns både aborre, gädda och mört. På omgivande småmyrar blommar skvattram, rosling och hjortron.
Har du tur kan du få syn på tjädern som spelar i tallskogen eller lavskrikan, som har sin södra utbredningsgräns här vid Närsberget. Den trivs i skogar med mycket lav på träden.
En vårdag kanske du ser den tretåiga hackspetten fullt upptagen med att dricka sav från en granstam. Här finns också järpe, den minsta av skogshönsen, med sin karaktäristiska tunna vissling.

Vägbeskrivning

Från riksväg 70/E16 i Djurås. Åk västerut mot Oslo ca 20 km till Dala-Floda. Sväng höger vid skylt Mossel. Åk några kilometer och sväng höger in på Närsbergsvägen. Efter ytterligare hundratal meter sväng höger igen och följ Närsbergsvägen. Fortsätt ca 4 km till I-tavla som finns på vänster sida om vägen.