CBIS 3098484

Näcksjövarden

Näcksjövarden omfattar 340 ha och når i centrala delen 722 m.ö.h. Inom reservatet ligger en liten tjärn, Kotjärnen, med omgivande myr. Större myrpartier finns väster och nordväst om Näcksjövarden samt i söder. De äldsta granarna är över 300 år. Inom torrare områden ökar inslaget av tall som är av något lägre ålder.

Beskrivning

Torrakor, vindfällen, toppbrutna träd samt lågor påträffas inom hela reservatet. På gamla granlågor har några sällsynta vedsvampar påträffats främst lappticka, doftskinn och gränsticka. Varglav, lunglav, violettgrå tagellav förekommer tack vare skogens orördhet. Vegetation med rikkärrinslag och några ovanligare arter såsom björnbrodd och Kung Karls Spira kan du hitta på myrarna.
Näcksjövarden når du med bil från den så kallade Kanonvägen mellan Våmhus och Rot, via en skogsväg norrut längs Böån. När du passerat Bleckets fäbod och Prästvallen kan du parkera bilen ca 1500 meter norr om Bösjön och bara 50 meter från reservatet. Härifrån leder en markerad stig till reservatet.