Myr

Myren Storkölen

Är en stor myr i Drevfjällens naturreservat.

Beskrivning

Med höga värden för fågellivet. Den utpekades som CW-område år 2001.
Drevfjällsområdet är ett mycket stort väglöst vildmarksområde beläget mellan Drevdagen och gränsen mot Norge. I nordvästra Drevfjället finns myrkomplexet Storkölen-Ripmyren och Storgjotkölen, vilka har stora ornitologiska värden. Svagt välvd mosse och sträng-flarkkärr kan nämnas bland de ingående myrtyper. De oskadade myrarna Storkölen-Ripmyren är representativa för dessa västliga, humida trakter. Det ornitologiska värdena är mycket höga.

Fakta

  • Sommar