Myggtjärn

Reservatet ligger längs bäcken från sjön Myggtjärn. Tjärnen är dämd och vattnet rinner dels i bäcken och dels i en utgrävd kanal. Det här har man gjort för man skulle ha möjlighet att tillvarata vattenkraften vid en skvaltkvarn.

Beskrivning

Reservatet innehåller redan idag ett antal hotade arter av vedsvampar, bland annat ullticka och rynkskinn och dessa kommer sannolikt att öka. Dessa arter tyder på att skogen i övrigt har en rik flora och fauna. Även lavar, insekter och fåglar gynnas av områdets utveckling. I skogen häckar bl. a både duvhök och tretåig hackspett. Längs bäcken finns många spår efter bäverns arbete.

Vandra i reservatet
Inledningsvis går du över relativt torr myrmark för att sedan komma in i gles tallskog med enorma gröna mattor av mossa och lavar. Det är en magisk syn med dessa mängder av färgnyanser i grönt.
Du ser nog också den vita markeringen på träden som vittnar om reservatsgräns. Stigen är lättvandrad och naturen visar upp sin bästa sida då du får se gamla höga 100-åriga tallar, mycket död ved där insekter och mikroorganismer lever sina liv. Efter en kort vandring kommer du till en bäck som du går över. Skogen är relativt öppen och fin och du kan snart se sjön igen fast nu på din högra sida.
Härifrån har du fin utsikt, men var försiktig vid de branta stupen. Inte undra på att lodjuret trivs att vistas här. Det skygga djuret lämnar varje vinter spår efter sig så vi kan med all säkerhet säga att det lever i och omkring området.

Ett lokalt naturvårdsprojekt pågår fram till och med 2015 där fler åtgärder ska bidra till förbättrad tillgänglighet i reservatet. Ny strövstig, ytterligare en I-tavla, broschyr och karta över området samt broar över bäckarna.

Vägbeskrivning

Från korsningen Rv 70/E16, Åk över Österdalälven mot Oslo och sväng höger vid skylt Mon. När du svängt av riksvägen ser du även skylt med texten naturreservat, åk 3 km på grusvägen till vändplanen där I-tavlan till naturreservatet Myggtjärn står.