Ett rum med gammeldags sjukvårdsmaterial, en säng, en rullstol, skyltdockor med sjuksköterske uniform.

Medicinhistoriska museet

Dokumentation om sjukvården i äldre tider från 1870 och framåt, bl a sjuksal från 30-talet.

Boka

Beskrivning

I övrigt utrustning av olika slag, sjuksköterskeuniformer, patientkäder, bruksmaterial i tenn, koppar och porslin, hemsmidda instrument mm, mm.

Medicinhistoriska museet i Falun drivs av den ideella föreningen Medicinhistoriska Museets Vänförening i Falun, Dalarna.Museet finns i Nisserska huset vid Falu lasarett. Huset byggdes 1896 som en arbets- och försörjningsinrättning för fattiga och kallades för Vallmanska arbetsinrättningen efter en av dess donatorer, direktör Claes Vallman. Efter att landstinget övertagit huset på 1940-talet kom det att användas för vård av långtidssjuka och senare ersätta verksamheten vid det ursprungliga Nisserska Sjukhemmet, som även det tillkommit efter en donation, i detta fall från familjen Nisser. Nisserska huset inhyste för en tid snickare, tapetserare m fl men inrymmer sedan 1999 Medicinhistoriska museet, Nisserska teatern och konstateljeer

Tillgänglighet för personer med rörelsehinder på nb. Hiss saknas.