CBIS 4958123
Visa på karta

Mårtens och Kullens Kyrkstig - vandringsled

Sommarstigar från gamla finnbyar till Grangärde kyrka.

Boka

Information

Kyrkstigarna är gamla vandringsleder inom Grangärde socken, som binder samman skogsbyarna med kyrkbyn. Man gick dem sommartid till sockenkyrkan, till arbetet vid hyttorna och bruken och till arbetet i skogen.
Hela vandringsleden är röjd och märkt i orange färg på trädstammar och uppsatta markeringar. På informationstavlor
lämnas upplysningar om vad som kan vara av allmänt intresse vid olika platser. Vid lämpliga rastställen finns bänkar, bord och vindskydd.
Även några fina badplatser är skyltade. För den som önskar finns möjlighet till fiske. Fiskekort säljs på turistbyrån.

Leden är ca 30 km lång.