Blyinfattade fönster.

Malungs Hembygdsgård

Hembygdsgården i Malung är en mycket intressant och fin plats med många sevärda byggnader, de äldsta är från 1500-talet. Intressanta föremålssamlingar och utställningar om bland annat skinnindustrin.

Boka

Beskrivning

Malungs hembygdsförening grundades 1919 och tre år senare erhöll föreningen mark av Malungs kommun och Kopparbergs Bergslags AB för att uppföra gården på. Anläggningen invigdes 1932 och har efterhand utökats med mark och byggnader, som är karaktäristiska för bygden.

Hembygdsgården vill visa hur en storgård i socknen kunde se ut på
1700- och 1800-talet men här finns också äldre byggnader bl.a.
Olaloftet, ett dubbelhärbre från 1600-talet samt Härlarsloftet, som är
daterat till 1580-1590.

Flera av byggnaderna har intressanta välbevarade interiörer med unika föremål, målningar mm. Skinn- skomakeriutställning liksom en stor textilsamling finns att se.

Vägbeskrivning

Malungs hembygdsgård, belägen på Hundholen vid riksväg 66/E16 ca 1 kilometer söder om rondellen i korset Sälen-Borlänge-Mora-Torsby, hör till Dalarnas förnämsta.