MALINGAR_till_cykeluppslag.jpg

Malingarna

Säregen natur där vägen slingrar sig vid sjösystemet.

Beskrivning

Reservatet är välbesökt av resenärer längs väg 247. Området är attraktivt för bad och friluftsliv. Här finns det uddar, vikar, öar och några strandklippor. En karaktärsfågel för sjöarna är storlomen. På stränderna förekommer mosippa, Kung Karls spira och fjällnejlika.