En å med lågt vattenstånd och stenig botten, tät växtlighet på bägge sidor.

Lurån

Ett stycke kulturhistora kombinerad med en trevlig promenad får man vid en vandring längs Lurån, mellan sjöarna Rogsjön och Utgrycken.

Boka

Beskrivning

Lurån är ett mycket belysande exempel på den driftighet och uppfinningsrikedom som forna tiders människor inte bara för transport utan också som kraftkällor för att driva olika former av industriella anläggningar.

Här kan man se lämningar efter en livlig verksamhet ända från 1600-talet och framåt. Kvarnar och sågar fanns det flera stycken och dessutom en gruva. Ån var förutsättningen för driften av alla dessa verk. Under det nuvarande seklet har anläggningarna undan för undan övergivits och förfallit.

Ännu i mitten av 1970-talet fanns här lämningar efter en såg, tre kvarnar, tre kojor, två hus, en källare och en kolningsplats. Tyvärr förstördes mycket av detta vid en avverkning. Många av Luråns kulturplatser raserades också vid den stora vårfloden 1916. Men även det som finns kvar är värt ett besök.