En barockträdgård med planteringar och en bred grusgång i mitten, i bakgrunden flera äldre röda timmerbyggnader.

Lottas Bod

I den lilla butiken kan man köpa örter och nyttoföremål med motiv som minner om gamla tider. Butiken är inrymd i en nybyggd paviljong i trädgården.

Boka

Beskrivning

Lotta Örtendahl svarar för visningen och försäljningen i butiken.