CBIS 4164112
Visa på karta

Lortån

Lortån är ett av Gagnefs kommuns naturreservat. Reservatet har en areal på c:a 50 ha. I ån Lortån som rinner genom reservatet, lever den sällsynta flodpärlmusslan. Du kan se flodpärlmusslan på flera ställen i ån. Skogspartiet söder om ån har ett ovanligt stort sammanhängande område med tät granskog. Här finns sällsynta vedsvampar och lavar.

Information

Strövstigen i och omkring reservatet är ca 2,7 km lång och leder dig på en vandring med mycket vatten, historia, natur och kultur. Det finns spår efter mänsklig aktivitet sedan 1600-talet i reservatet. Detta och mycket mer kan du läsa om på de informationstavlor som finns utmed stigen som bland annat berättar om kolning, kvarnar, miljömål, natur med mera. Strövstigen leder dig vidare mot fäboden Gästgivarbodarna, för att sedan avslutas vid utgångspunkten.

DVD med beskrivning av området finns på Turistbyrån.

Externa länkar och dokument

http://www.naturigagnef.se

Vägbeskrivning

1. Utgå från Djurås vid rondellen E16/RV 70
2. Åk mot Oslo ca 1 km
3. Ta vänster i rondellen vid Dalviks kvarn mot Bäsna/Arvslindan.
4. Åk ca 3 km tills du kommer till en fyrvägskorsning. Åk rakt fram, över järnvägen och håll höger.
5. Åk ca 8,5 km
6. Parkeringen är på höger sida av vägen där även I-tavlan finns.