Forsande vatten i stenigt parti.

Lortån

Lortån är ett av Gagnefs kommuns naturreservat. Reservatet har en areal på c:a 50 ha. I ån Lortån som rinner genom reservatet, lever den sällsynta flodpärlmusslan på flera ställen. Skogspartiet söder om ån har ett ovanligt stort sammanhängande område med tät granskog. Här finns sällsynta vedsvampar och lavar.

Beskrivning

Strövstigen i och omkring reservatet är ca 2,7 km lång och leder er på en vandring med mycket vatten, historia, natur och kultur. Det finns spår efter mänsklig aktivitet sedan 1600-talet i reservatet. Detta och mycket mer kan ni läsa om på de informationstavlor som finns utmed stigen som bland annat berättar om kolning, kvarnar, miljömål, natur med mera. Strövstigen leder er vidare mot fäboden Gästgivarbodarna, för att sedan avslutas vid utgångspunkten.

Vägbeskrivning

1. Utgå från Djurås vid rondellen E16/RV 70
2. Åk mot Oslo ca 1 km
3. Ta vänster i rondellen vid Dalviks kvarn mot Bäsna/Arvslindan.
4. Åk ca 3 km tills du kommer till en fyrvägskorsning. Åk rakt fram, över järnvägen och håll höger.
5. Åk ca 8,5 km
6. Parkeringen är på höger sida av vägen där även I-tavlan finns.