Lönnmarken

Lönnmarken

Naturreservat. Gammal slåttermark omgiven av frodig granskog. Rik och ovanlig flora med bl.a. 10 olika orkidéarter, t.ex. guckuskon, som blommar som bäst i midsommartid.

Beskrivning

Kalk i det framsipprande grundvattnet gör, tillsammans med det forna slåtterbruket, att området hyser en rik och ovanlig flora. Skyltning från Ovanmyra till parkeringen.