Likstänger

Likstängerna

Detta är fridlysta minnesmärken. Med dessa stänger bars de döda förr i tiden från västra Finnmarkens ensligt liggande byar till farbar väg mot Tyngsjö kyrkogård.

Beskrivning

På stängerna ristade man in den dödes namn eller initialer och datum för födelse och död.
När man nått landsvägen lämnades stängerna kvar och restes i röse. På en av stängerna här står t ex att läsa: ”Hjalmar Severin Svensson FÖDD DEN 27/3 1902 DÖD 27/8 1904.”

Fakta

  • Sommar