Likstänger

Likstängerna

Detta är fridlysta minnesmärken. På stängerna ristade man in den dödes namn eller initialer och datum för födelse och död. När man nått landsvägen lämnades stängerna kvar och restes i röse. På en av stängerna här står t ex att läsa: ”Hjalmar Severin Svensson FÖDD DEN 27/3 1902 DÖD 27/8 1904.”

Boka

Bra att veta

  • Sommar

Vägbeskrivning

På vägen mellan Yttermalung och Tyngsjö finns en rödmålad kur. I kuren finns dessa likstänger. Beläget på Malungs finnmark, Tiomilaskogen, här intill Rämsberget finns träkuren intill vägkanten.