Lennhedåsen, stig i skogen.

Lennhedsåsen

Lennhedsåsen blev naturreservat 1975. Målet är att skydda en av de mest storslagna och omväxlande partierna av Badelundaåsen.

Boka

Beskrivning

På Lennhedsåsen finner du de mest storslagna och omväxlande partierna av Badelundaåsen.
Från den markanta åsryggen, som når cirka 40 meter över älvens nivå, har du en vacker utsikt över Långsjön, Dalälven samt Gims klack.

Lennhedsåsen ligger cirka 3 kilometer väster om Repbäcken och är naturligtvis ett utflyktsmål för den geologiintresserade, men utsikten från åsens rygg skapar också en älskvärd plats för avkoppling. Här finns blandbestånd av gran och lövträd samt gammal öppen kulturmark. Längsmed strandkanten silas vinden genom en bård av al, asp och björk.