Exteriör av kyrkan vid huvudentrén.

Leksands Kyrka

Kyrkan är en av Sveriges största landsortskyrkor och dom äldsta delarna härstammar från omkring år 1200. Efter en brand 1709 byggdes kyrkan om och fick då sin nuvarande form med den berömda lökkupolen. Utmed den natursköna kyrkudden löper Via Sacra som är en kort pilgrimsled med start vid klockstapeln.

Boka

Beskrivning

Kyrkans nuvarande exteriör är från 1715 och de äldsta delarna är från 1200-talet. Vid en restaurering 1971 upptäcktes under vapenhuset en gravplats från övergången vikingatid - kristen tid. Karakteristiskt för kyrkan är klockstapeln på kyrkvallen som är byggd 1628. I den hänger tre klockor: Storklockan och Lillklockan som är gjutna 1704 samt Mellanklockan från 1844. Slagklockan för tornuret i takryttaren är gjuten 1744 i Falun. Före 1753 satt den i koret och gjorde tjänst som skriftklocka.

Fakta

  • Sommar
  • Kyrkligt
  • Vinter