Läroverksparken 2

Läroverksparken

Anlades 1867 som en skolträdgård. Karaktärsfulla och ovanliga träd som är kvar sedan parken anlades är de tre stora silverlönnarna. Andra intressanta träd är avenboken och den ovanligt stora getapeln.

Beskrivning

Om parken tidigare haft en traditionell skolbotanisk prägel utvecklas den nu till Faluns Botaniska Park. Här skapas växtmiljöer inspirerade av naturen och kulturlandskapet: Tunet, Hagen, Lunden, Heden och Skogsbacken.

Under de senaste åren har ca 50 nya buskarter och 25 nya träd planterats. Bland de nya träden är kaukasisk vingnöt och turkisk trädhassel ovanliga i vår växtzon. Parken har även vackra sommarblomsplanteringar.