Väg till kyrkan.

Långshyttans kyrka

Byggnaden flyttade från Edskebruk, invigd som kyrka 1952. Förnämliga textilier. Smakfull konstnärlig utsmyckning, vacker kormålning och dopfunt.

Boka

Beskrivning

Långshyttans kyrka var ursprungligen inspektorsbostad vid Edske bruk från 1830-talet. Byggnaden blev flyttad till Långshyttan år 1878 och var bl.a. läkarmottagning innan den 1952 byggdes om till kyrka.

Kyrkorummet domineras av Einar Roséns stora kormålning. Konstnären Erik Sand har gjort altarkrucifixet.

Sedan 2003 är kyrkan tillbyggd med ett angränsande församlingshem där det går utmärkt att ha samlingar av olika slag som dopkaffe eller minnesstund efter en begravning.