Lämåsen

Lämåsen Äppelbo

  • Besöksadress: Lämåsen, 780 54 Äppelbo

Lämåsen ligger vid Busjöns södra strand nordväst om Äppelbo.

Boka

Beskrivning

Det är en del av Äppelboåsen, en rullstensås. På åsen växer en gles tallskog. Här spelas bygdespelet ”Trollbröllopet” i augusti varje år.