lämåsen4.jpg
Visa på karta

Lämåsen Äppelbo

  • Besöksadress: Lämåsen Postadress: 780 54 Äppelbo

Lämåsen ligger vid Busjöns södra strand nordväst om Äppelbo.

Information

Det är en del av Äppelboåsen, en rullstensås. På åsen växer en gles tallskog. Här spelas bygdespelet ”Trollbröllopet” i augusti varje år.