Kyrkstallarna och kyrkan taget från vattnet.

Kyrkstallarna

Runt Rättviks kyrka finns 87 kyrkstallar bevarade. Stallen har anor från 1700- och 1800-talen och brukades till sockenbornas hästar vid gudstjänstbesök. Några stall är ännu äldre med det äldsta från 1470-talet.

Boka

Beskrivning

De låga grå kyrkastallarna har fått två stjärnor i "Guide Michelin". Stallens låga dörrar ger en antydan om att hästarna förr var mycket mindre än dagens. När hästen i början på 1900-talet ersattes av cykel och bil började stallen förfalla. En räddningsaktion, som sattes in 1941, räddade dock stallen till eftervärlden. Idag är stallen K-märkta.