CBIS 895298
Visa på karta

Kyrkstallarna

Runt Rättviks kyrka finns 87 kyrkstallar bevarade. Stallen har anor från 1700- och 1800-talen. Några stall är ännu äldre. Det äldsta är från 1470-talet.

Information

Stallen brukades till sockenbornas hästar vid gudstjänstbesök.
De låga grå kyrkastallarna har fått två stjärnor i "Guide Michelin". Stallens låga dörrar ger en antydan om att hästarna förr var mycket mindre än dagens. När hästen i början på 1900-talet ersattes av cykel och bil, började stallen förfalla. En räddningsaktion, som sattes in 1941, räddade dock stallen till eftervärlden.
Idag är stallen K-märkta.

Faciliteter och service

  • Vinter