CBIS 2465789

Kyrkbytjärn

Lättillgänglig och fågelrik finner man Kyrkbytjärn i Vika på sjön Runns östra sida. Sjön är en av de nordvästligaste av de mellansvenska näringsrika slättsjöarna och här samlas många flyttfåglar i väntan på snösmältning och islossning norröver.

Beskrivning

Här finns två fågeltorn från vilka man har stora möjligheter att se och uppleva de sträckande fåglarna. På bankarna som bildades vid lågvatten rastar under sensommar och höst en hel del vadare, bl a kärr- och småsnäppor. Även myrsnäppa har man noterat. Vid tjärnen finns en stor skrattmåskoloni, till nytta för andra häckande arter. Men här finns mer än vattenlevande fåglar. Den bruna kärrhöken har här konstaterats häcka och kan bland ses seglande över vassen.

Här är också en god biotop för många småfåglar och för övrigt gjordes här Dalarnas första fynd av skäggmes vilken är typisk för vassrika sjöar. Ett besök vid Kyrkbytjärn kan vara givande för såväl amatörer som proffs. För den fågelintresserade finns kring sjön Runn ytterligare ett par lokaler av samma karaktär som Kyrkbytjärn. I nordväst ligger Främbyviken och i nordost finner man Karlslundstjärn. Under sträcktiden kan man se en hel del rastande sjöfåglar här.